Thành lập chi nhánh cần phải biết điều gì?

nezuko

New member
Người đứng tên thành lập chi nhánh là ai?
- Giám đốc công ty, và các chức danh quản lý khác có thể kiêm nhiệm là người đứng đầu chi nhánh, hay bất cứ người nào có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật.

Có cần khắc con dấu mới cho chi nhánh hay không?
- Cái này tùy vào nhu cầu của công ty, có thể khắc mới hoặc không khắc.

Chức năng kinh doanh của chi nhánh là gì?
- Chi nhanh được quyền kinh doanh tất cả các ngành nghề của công ty mẹ, ngoại trừ việc phải tuân thủ thêm theo quy hoạch ngành nghề tại địa phương mà mình dự tính đặt chi nhánh.

Chi nhánh hạch toán thuế về đâu?
Chi nhánh thì hạch toán phụ thuộc theo công ty mẹ. Hoặc có thể hạch toán độc lập nếu chi nhánh đó đăng ký hạch toán độc lập.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho chi nhánh?
Mức đóng thuế môn bài cho chi nhánh là 1,000,000 đ/năm

Chi nhánh có được phát hành hóa đơn đỏ hay không?
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không được phát hành và xuất hóa đơn đỏ
Chi nhánh hạch toán độc lập thì đươc phép đăng ký in hóa đơn và phát hành xuất hóa đơn đỏ.

Các bước thành lập chi nhánh như sau:
Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ thành lập thành lập chi nhánh
Bước 2: Chuẩn bị thông tin thành lập chi nhánh
Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh
Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh và chờ nhận kết quả.

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ thành lập thành lập chi nhánh:
+ 02 bản CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu sao y công chứng không quá 03 tháng của người đứng đầu chi nhánh (giám đốc chi nhánh).

Bước 2: Chuẩn bị thông tin thành lập chi nhánh:
Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, Tên chi nhánh dự định thành lập, tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh;
Địa chỉ dự tính đặt chi nhánh.
Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh là: Giao dịch và tiếp thị.

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh:
Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh và chờ nhận kết quả.
Nguồn:
https://waytomarketing.com/threads/thanh-lap-chi-nhanh-can-phai-biet-dieu-gi.51348/
 
Top