[Phần 1]Dùng màng chống thấm HDPE nuôi gia cầm

tv2dihate

Member
Chủ yếu để xử lý phân gia cầm, nó liên quan đến sức khỏe cộng đồng, quản lý chất thải, sử dụng màng chống thấm HDPE để tận dụng giá trị thụ tinh và các vấn đề sản xuất năng lượng. Bài viết này sẽ cố gắng mô tả việc quản lý phân gia cầm bằng công nghệ chuyển đổi sinh học. Khí sinh học biogas có thể là công cụ sản xuất năng lượng ở vùng nông thôn / vùng sâu vùng xa trong khi kỹ thuật quản lý chất thải thích hợp ở các trung tâm đô thị của các nước đang phát triển.

=> Xem giới chuyên môn trình bày gì về vật liệu này qua phần chia sẻ của biogasvietnam.net tại đây: biogasvietnam.net/mang-chong-tham-hdpe.

Sản xuất khí sinh học từ phân gia cầm bằng màng chống thấm HDPE có thể ngăn ngừa đất và nước ngầm ô nhiễm, bệnh cây trồng và sức khỏe cộng đồng dẫn đến môi trường cải thiện. Ba chu kỳ với liều lượng khác nhau được thừa nhận để tìm kiếm thế hệ khí sinh học tối ưu với mô hình khí đốt. Kết quả đã hiển thị dưới dạng tích lũy của khí sản xuất.

1. Giới thiệu tiền đề dùng màng chống thấm HDPE

Trong những thập kỷ gần đây, vấn đề xử lý và quản lý chất thải hữu cơ hiệu quả đã trở nên quan trọng hơn khi dân số, đô thị hóa và công nghiệp hóa tăng nhanh. Sản xuất một lượng lớn chất thải hữu cơ trên toàn thế giới đặt ra môi trường lớn (mùi khó chịu, ô nhiễm nước ngầm và đất) và các vấn đề xử lý. Do đó, việc dùng màng chống thấm HDPE để xử lý các loại chất thải khác nhau đã trở thành vấn đề rất quan trọng để duy trì sức khỏe môi trường. Trong bối cảnh này, sản xuất khí sinh học biogas với màng chống thấm HDPE có thể là kỹ thuật / lựa chọn chi phí thấp, khả thi và nhanh chóng để quản lý chất thải gia cầm hiệu quả.a. Thực tiễn dùng màng chống thấm HDPE chứa phân gia cầm

Phân gia cầm tươi hoặc bán khô được phép trong đất nông nghiệp làm phân bón ở khu vực thu nhập thấp. Điều này có thể trái ngược với các khu vực phát triển vì phân gia cầm chỉ được sử dụng sau một khoảng thời gian xả nhất định như sau khi sấy khô hoặc cung cấp chế biến như phân trộn.

Tuy nhiên, những kịch bản này không phù hợp với hầu hết cư dân của các nước kém phát triển nhất. Điều đáng ngạc nhiên là sự vắng mặt của màng chống thấm HDPE hoặc không có sự quản lý phân gia cầm đầy đủ ở nhiều làng / thị trấn của các nước kém phát triển nhất, đặc biệt là ở các khu vực thu nhập thấp, gia tăng dẫn đến các mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường.

=> Một ứng dụng khác có cần tới vật liệu này đã được bocauso.com chia sẻ ở đây: Dùng màng chống thấm HDPE khi hướng dẫn làm ao cá.

Nuôi thả gà rất nhạy cảm với sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm tài nguyên nước cũng như giá trị thẩm mỹ của diện tích. Thực tế, chất dinh dưỡng có sẵn trong phân gà đã không được sử dụng đầy đủ, dẫn đến mất giá trị thụ tinh (như Nitơ, Phốt pho, Kali, v.v.). Một số tác nhân gây bệnh thực vật cũng được phổ biến thông qua phân gà không được xử lý và thiệt hại kinh tế tích lũy từ những thứ này là rất lớn.

b. Dùng màng chống thấm HDPE loại bỏ sự nguy hại

Ngoài thực tế là phân gà tươi và bán thành phẩm được áp dụng trong trang trại vì phân bón là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với việc chăn thả gia súc và tác động rửa trôi xuống đất và nguồn nước cũng gây ra mối đe dọa lớn cho con người. Vì vậy, dùng màng chống thấm HDPE để quản lý phân gà đúng cách là điều cần thiết để sử dụng giá trị dinh dưỡng, đóng góp nhu cầu năng lượng và cuối cùng là duy trì điều kiện vệ sinh của cộng đồng.

Sản xuất khí sinh học đã được chứng minh là một công nghệ hữu hiệu trong điều kiện vật lý và kinh tế xã hội của Nepal. Công nghệ này lần đầu tiên được giới thiệu ở Nepal tại trường St. Xavier, Godawari bởi cha BR. Saubolle vào năm 1995. Sau đó, Chính phủ Nepal bắt đầu chương trình khí sinh học vào năm 1975. Chương trình này đã tiếp tục phát triển ở nước này từ năm 1992 sau khi thành lập Chương trình hỗ trợ khí sinh học dưới sự hỗ trợ của Tổ chức phát triển Hà Lan.

=> Để đảm bảo sự ngăn chặn tác hại của phân gà tươi lên môi trường, cần hiểu kỹ hơn về vật liệu này, như tinmoidoday.com đã nói tại đây: Ưu nhược ở màng chống thấm HDPE nên biết khi dùng.

c. Phổ biến màng chống thấm HDPE trong chăn nuôi

Chương trình khí sinh học được thành lập dưới sự bảo trợ của Trung tâm thúc đẩy năng lượng thay thế (AEPC) của Bộ Khoa học và Công nghệ vào năm 1996. Khí sinh học được ứng dụng cho đến nay đa phần chỉ sử dụng phân gia súc, kết hợp với hoặc không có chất thải của con người làm nguyên liệu cho các nhà máy khí sinh học. Nhưng cho đến nay, rất ít nỗ lực dùng màng chống thấm HDPE để vận hành các nhà máy khí sinh học với phân gia cầm như một nguyên liệu tuyệt vời để tạo ra khí sinh học về mặt sản xuất nhiều hơn trên mỗi đơn vị trọng lượng sống hơn bất kỳ chất thải động vật thông thường nào khác. Tạo ra điện là việc sử dụng khí sinh học hiệu quả hơn nhiều so với sử dụng nó cho ánh sáng khí.

Trích từ soangia.com

Để đọc hết toàn bộ nội dung đầy đủ, mọi người có thể vào trang web soangia.com để xem bài gốc tại đây: Dùng màng chống thấm HDPE trong chăn nuôi gia cầm.

Không chỉ riêng mục đích này mới có thể ứng dụng, mạng HDPE còn dùng cho nhiều công trình khác nhau về cách ly công nghiệp lẫn nông nghiệp nữa.
 
Top