Một số điều cần biết đến quy định về thuế thu nhập cá nhân

dang2710

New member
Đóng thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của công dân. Vì thế, bạn cần biết được những quy định về thuế thu nhập cá nhân để tuân thủ cho đúng.
Một số điều cần biết đến quy định về thuế thu nhập cá nhân


Thuế thu nhập cá nhân đã được áp dụng từ lâu ở các nước phát triển, đối tượng nộp thuế này là mọi dân cư trong nước và người nước ngoài có thu nhập phát sinh ở nước sở tại không phân biệt nghề nghiệp và địa vị xã hội. Vì thế có những quy định về thuế thu nhập cá nhân mà chúng ta cần biết để tuân thủ đúng quy định của nhà nước.

Bạn biết gì về thuế thu nhập cá nhân
Hiện nay trên thế giới có 02 phương pháp đánh thuế: (1) Có nước tính thuế vào từng khoản thu nhập thực tế của mỗi cá nhân, (2) có nước tính thuế trên tổng thu nhập của cả hộ gia đình
Thuế thu nhập cá nhân là lại thuế trực thu đánh vào thu nhập chính đáng của từng cá nhân. Do là thuế trực thu nên nó phản ánh sự đồng nhất giữa đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng chịu thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người chịu thuế thu nhập cá nhân không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế khoá sang cho các đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế.

Quy định nộp thuế thu nhập cá nhân
Những quy định về thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân gồm:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam
  • Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng làm việc tại Việt nam hoặc không hiện diện tại Việt Nam.
  • Cá nhân cư trú có thu nhập đóng thuế thu nhập cá nhân

Quy định đóng thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam , không biết nơi trả và nhận thu nhập.
  • Cá nhân không cư trú có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Thời hạn nộp tờ khai cho cơ quan thuế và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước
Chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.
Đối với cơ quan chi trả thu nhập, việc kê khai, tạm nộp thuế hàng tháng được thực hiện như sau:
Thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập; cá nhân có ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ.
Thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập; cá nhân có ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ.
Đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế và lập tờ khai theo mẫu
Đối với thu nhập không thường xuyên: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thường xuyên nộp cho từng lần phát sinh thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế và cấp biên lai thuế khi chi trả cho người có thu nhập.
Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm lập tờ khai nộp thuế thu nhập không thường xuyên theo mẫu của tháng phát sinh thu nhập về số người, số thu nhập, số tiền thuế đã khấu trừ, số tiền thù lao được hưởng, số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân: trường hợp miễn thuế, giảm thuế
Cá nhân nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, địch họa, tai nạn …làm thiệt hại về tài sản, thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống bản thân thì cá nhân nộp thuế được xét miễn, giảm thuế trong năm tùy theo mức độ thiệt hại. Số thuế được xét miễn, giảm bằng tỷ lệ giữa số thiệt hại so với thu nhập chịu thuế trong năm, nhưng không vượt quá số tiền thuế phải nộp cả năm.
Trong trường hợp chờ quyết định miễn, giảm thuế, cá nhân nộp thuế vẫn phải nộp đủ số thuế theo quy định
Với một số trường hợp đặc biệt, liên quan đến lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội quốc gia thì được xem xét miễn, giảm thuế.
Trong trường hợp quy định về thuế thu nhập cá nhân, những cá nhân đang chờ quyết định miễn, giảm thuế, cá nhân nộp thuế vẫn phải nộp đủ số thuế theo quy định. Khi có quyết định miễn, giảm thuế sẽ được thoái trả số thuế được miễn, giảm bằng cách trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau hoặc được cơ quan ủy nhiệm thu trả lại tiền thuế đã khấu trừ theo quyết định của cơ quan thuế.
Như vậy, qua bài viết trên chúng ta cũng đã biết được những quy định về thuế thu nhập cá nhân một cách cơ bản nhất. Hy vọng sẽ mang lại những thông tin cần thiết nhất với những ai quan tâm các quy định về thuế.
Tìm kiếm ngay các cơ hội việc làm hấp dẫn ngay hôm nay tại https://www.vietnamworks.com
 
Top