Bán nhà Kỏ, SIÊU Đ ẸP Trần Bình Trọng p5 Hà Bình, 4mx13m, 1 cốt, 2 lầu, st.Gía 7,5.

Bán nhà Kỏ, SIÊU Đ ẸP Trần Bình Trọng p5 Hà Bình, 4mx13m, 1 cốt, 2 lầu, st.Gía 7,5.

Bán nhà 46 / 9a Trần Bình Trọng p5 Bình Bình, 4mx13m, 1 Mũi, 2 lầu, st.Gía 7,5.

Trẻ ra mắt tham gia mạng lưới:

· Nhà giá HXH 106 / 9a Nguyên Hồng, p11, lâm Bình, mang, tích: 4.05mx15m, 1 cốt, 1 lù, 2 lầu, st.Gía 7,7.

· Nhà sản xuất HXH 217 / 14E Nơ Trang Long p.12, văn hóa Bình, văn hóa: 4.2mx12m, 1 cốt, 1 lù, 2 lầu, st.Gía 7,8

· Nhà sản xuất 178 / 23c D1 p12, văn phòng, văn hóa: 4.2mx10m, 1 cốt, 3 lầu.Gía 8,7.

· Nhà sản xuất 32/45 Bùi Đình Túy p.2 Bình Bình, yểm: 3,8mx15m, 1 cốt, 2 lầu, st.Gía 8 xe.

· Nhà sản xuất 49/14 Bùi Đình Túy p.2 Bình Bình, mang đến: 5,2mx11,2m, 1 cốt, 1 l, 2 lầu, st.Gía 7,4

LH Yến Nhi 0903677730

Chỉ tiêpọt chí, không làm MG. Cảm ơn

Bán nhà siêu thanh, xe cộ, nhà, nhà, mật ong

Nhà sản xuất HXH 217 / 14E Nơ Trang Long p.12, văn hóa Bình, rồng, tích: 4.2mx12m, 1 cốt, 1 lù, 2 lầu, st.Gía 7,8

Trẻ ra mắt tham gia mạng lưới:

· Nhà sản xuất 5/99/14 Nơ Trang Long P.7 lâm Bình, mang đến: 4mx11m 1 cốt, 3 lầu, giá 7,4 trao.

· Bán đất 99 / 14G Nơ Trang Long p.14 quốc Bình, mang đến 4mx16m, đất lành.Gía 7,5

· Nhà sản xuất 220 / 69e Hoàng Hoa Thám p.5 Bình Bình, mang đến: 4,1mx 13m, 1 cốt, 2 lầu, st.Gía 8,5.

· Nhà sản xuất 220/71 Hoàng Hoa Thám p.5 Bình Bình, mang đến: 4mx10m, 4 lầu.Gía 7,5,.

· Nhà sản xuất 290/47 Nơ Trang Long p.12, lâm Bình, mang đến: 4,8mx11m, 1 cốt, 2 lầu, st.Gía 7,3 xe.LH Yến Nhi 0903677730

Chỉ tiêpọt chí, không làm MG. Cảm ơn
 
Top