Bán nhà HXH duy nhất với 1 căn hộ D2, tích điện: 4mx14m.Gía 8,6 xe.

Bán nhà HXH duy nhất với 1 căn hộ D2, tích điện: 4mx14m.Gía 8,6 xe.

Bán nhà 157/70 đường D2, mang đến: 4mx14m, 1 mũi, 1 lầu.Gía 8,6 xe.

Trẻ ra mắt tham gia mạng lưới:

· Nhà sản xuất 195/43 đường D1, văn phòng: 5mx15m, 1 đường, 1 lầu, 6PN, giải thưởng 30 triệu.Gía 8.3

· Nhà sản xuất 157/70 đường D2, cung điện: 4mx14m, 1 mũi, 1 lầu.Gía 8,6 xe.

· Nhà sản xuất 178 / 23c D1 p12, văn phòng, văn hóa: 4.2mx10m, 1 cốt, 3 lầu.Gía 8,7.

LH Yến Nhi 0903677730

Chỉ tiêpọt chí, không làm MG. Cảm ơn

Bán nhà VIP chỉ có đường D1, có giá trị: 5mx15m, 1, 1 lầu, 6PN, 30T.

Bán nhà 195/43 đường D1, tôn tích: 5mx15m, 1, 1 lầu, 6PN, 30T.Trẻ ra mắt tham gia mạng lưới:

· Nhà sản xuất 195/43 đường D1, văn phòng: 5mx15m, 1 đường, 1 lầu, 6PN, giải thưởng 30 triệu.Gía 8.3

· Nhà sản xuất 157/70 đường D2, cung điện: 4mx14m, 1 mũi, 1 lầu.Gía 8,6 xe.

· Nhà sản xuất 178 / 23c D1 p12, văn phòng, văn hóa: 4.2mx10m, 1 cốt, 3 lầu.Gía 8,7.LH Yến Nhi 0903677730Chỉ tiêpọt chí, không làm MG. Cảm ơn
 
Top